6 Mayıs 2013 Pazartesi

KEDİLER İLE İLGİLİ İLGİNÇ BİLGİLER...

Kedilerin en azından eski Mısır’lılar zamanından beri evcilleştirildiği tahmin ediliyor, Mısırlılar ayrıca kediyi kutsal kabul ederlerdi . Kedi tanrıça Bast, tarlaların koruyucusu ve evleri zararlı yaratıklardan koruyan bir tanrıçaydı. Eski Mısır’da kedi kutsal kabul edildiği için eğer birisi bir kediyi öldürürse, oracıkta idam edilirdi. Hemen her evde kedi beslenirdi ve evin kedisi doğal nedenler yüzünden ölünce, ev halkı yas tuttuklarını göstermek için saçlarını kazıtırlardı. Ayrıca ölen kedileri mumyalar ve mezarına canlı fareler bırakırlardı. Öbür dünyada yesin diye!..
2004 yılında Kıbrıs’da bir mağarada, bir adamın ve kedisinin yan yana uzanmış iskeleti bulundu. Mezarın en azından 9.500 yıllık olduğu tahmin ediliyor.
Kedinin bilimsel ismi: Felis catus
İlginçtir ki, kedi birçok ülkenin dilinde benzer şekildedir: İngilizce Cat, İspanyolca ve Portekizc e: Kato, Fransızca: Chat, Türkçe:Kedi, Latince'de Cattus, Hollanda ve Danimarka'da: Kat, İsveç, Norveç: Katt, Polonya: Kot, Mısır'da Kut, Afrika'nın bazı yerlerind e Kat, Rusça'da Kott, Yunancada, Ga'ta, Ermenice Gatz, Almanca Katz, İtalyanca: Gatto... Sonuç olarak bakar mısınız:
cat, kato, chat, kedi, cattus, kat, katt, kot, kut, kott, ga'ta, gatz, katz, gatto! 
Kaplan, Aslan, Leopar, Puma, Vaşak, Jaguar da birer kedidir...Eh, birazcık büyük kediler tabii…
Peygamber imiz Hz. Muhammed bir kedi severdi ve en çok sevdiği kedisinin ismi Muezza’ydı. Ayrıca, yine Hz. Muhammed, cübbesinin eteğinde uyuyan kedisini uyandırmamak için, eteğini kesmiş.
Van kedisi dışında kediler suyu sevmiyorlar
Dünyada en çok kedi nüfusu Amerika’daymış, evlerinde en çok kedi besleyenler ise Amerikalılar, İngilizler başı çekiyor. İstatistiklere göre 1996 yılında ABD’de 59 milyon ev kedisi bulunuyor muş, ve yüz evin 31'inde en az bir kedi varmış.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder